Gezocht: Docenten en opleiders LO voor klankbordgroep

Binnenkort zal de eerste klankbordgroep-bijeenkomst georganiseerd worden. In deze klankbordgroep zitten docenten LO en opleiders van de verschillende opleidingen LO in Nederland. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de docenten en opleiders LO gevraagd vanuit hun eigen perspectief en praktijkkennis mee te denken over het onderzoek, om zo de relevantie van het onderzoek voor de praktijk zo hoog mogelijk te maken.

De eerste klankbordgroep bijeenkomst staat gepland op woensdag 27 mei van 15 uur tot 16:30 uur. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden, in verband met de maatregelen rondom het corona-virus.

Voor de klankbordgroep zijn we nog op zoek naar docenten LO uit basis- en voortgezet onderwijs en opleiders LO van hogescholen. Heb je interesse? Meld je aan via onderstaande link.


1 December 2019 – Officieel gestart

Vandaag is het onderzoeksproject Het Oog van de Meester officieel van start gegaan

De komende vier jaar zal het onderzoeksteam hard werken om inzicht te krijgen in de perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs en in methoden van doelbewust oefenen die het voor studenten en docenten LO mogelijk maakt om hun perceptuele bekwaamheid te verbeteren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuw te ontwikkelen digitale leeromgeving voor het oefenen van perceptuele bekwaamheid. Deze digitale leeromgeving zal een plek krijgen in het onderwijs op de hogescholen en in het nascholingsprogramma voor docenten bewegingsonderwijs.