Project 2 – Doelbewust oefenen door docenten LO

Het doel van dit project is inzicht te verwerven of, en zo ja, op welke wijze met doelbewust oefenen de perceptuele bekwaamheid van docenten LO bevorderd kan worden. Conceptuele kennis blijkt niet of nauwelijks een beperkende factor in de perceptuele bekwaamheid van docenten LO, er is daarom gekozen voor (perceptuele) interventies gericht op het leren richten van de aandacht. Zo gaan we kijken of het helpt als het kijkpatroon van een expert zichtbaar is in de oefenvideoclips (project 2a), als de docenten oefenen met oefenvideoclips die de leerlingen vanuit vijf gezichtspunten tonen (project 2b), en als niet de onderzoeker maar de docent LO bepaalt wanneer, hoe vaak en hoe lang zij of hij oefent, en bovendien de vrijheid krijgt in het kiezen van feedback, modellering en gezichtspunt (d.w.z. mits deze aspecten effectief blijken in de voorgaande studies; project 2c).

Onderzoeksvraag

In hoeverre wordt de perceptuele bekwaamheid van docenten LO bevorderd door doelbewust oefenen:
a. met modellering van kijkpatronen van experts?
b. door te variëren in het gezichtspunt van waaruit de activiteiten worden bekeken?
c. als docenten LO zelfcontrole hebben over de frequentie van oefenen, modellering en variatie in gezichtspunt?

Methode

Dit project bestaat uit drie interventiestudies met een vergelijkend longitudinaal onderzoekdesign. In elke studie doen drie groepen mee: een experimentele groep waarin docenten LO (met minimaal 2 jaar beroepservaring) doelbewust oefenen met een expertmodel (project 2a), met variatie (project 2b) en/of met zelfcontrole (project 2c), een standaardgroep die doelbewust oefent zonder expertmodel, variatie en/of zelfcontrole, en een controlegroep die niet oefent. De perceptuele bekwaamheid wordt vastgesteld door de deelnemers in een test videoclips te laten beoordelen die leerlingen tonen die verschillende vaardigheden uitvoeren. Van alle deelnemers wordt het kijkpatroon gemeten tijdens het kijken naar de videoclips door middel van een speciale bril. De deelnemers in de experimentele en standaardgroep oefenen drie keer per week voor een periode van vier weken. Een oefensessie duurt ongeveer 15 minuten. Een dag voorafgaand aan de eerste oefensessie en een week na de laatste oefensessie doen alle deelnemers de test met videoclips. 

Verwachte start van dit project: juli 2021

%d bloggers liken dit: