Achtergrondinformatie

SURFnet Innovation Challenge 2015 – Het oog van de Meester

Het huidige onderzoeksproject Het Oog van de Meester kent verschillende aanleidingen. Één ervan is een eerdere samenwerking tussen de afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit en de Calo van Hogeschool Windesheim. Jonas Leenhouts, John van der Kamp en Joop Duivenvoorden wonnen, na een publieke nominatie, de SURFnet Innovation Challenge met een project dat (ook) Het oog van de meester heette (01-11-2015). Dit project was een exploratieve studie waarin werd onderzocht of studenten LO na een korte training bewegingsactiviteiten nauwkeuriger beoordelen. Ze registreerden het kijkpatroon van vakdocenten (opleiders LO van Windesheim) terwijl ze naar de bewegingsactiviteiten keken. Die kijkpatronen dienden als didactisch model in de training van de studenten LO. Onverwacht bleken er soms aanzienlijke verschillen te zijn tussen de kijkpatronen van de verschillende vakdocenten. De studenten LO beoordeelden na een korte training beter, maar waren nog lang niet foutloos. Bij de opleiders riep dit de vraag op hoe perceptueel bekwaam hun afstudeerders (beginnende docenten LO) zijn, of praktijkervaring uiteindelijk afdoende is om perceptueel bekwaam te worden of dat doelbewust oefenen tijdens de opleiding noodzakelijk is, en hoe zo’n training er dan uit moet zien. Kortom, de vragen waarmee we in het huidige onderzoeksproject aan de slag gaan.

Lees hier de eindrapportage:

Promotiefilm:

%d bloggers liken dit: