Voortgang van het onderzoeksproject na 1 jaar

Een jaar geleden zijn we officieel gestart met het onderzoeksproject Het oog van de meester. Het eerste half jaar stond in het teken van het opstarten van het project, een bezinning op het theoretisch kader en pilotwerk voor Project 1. Er is een selectie gemaakt van beweegactiviteiten, het type perceptueel oordeel dat deelnemers gaan geven, en vragenlijsten om de ervaring en kennis van de deelnemers te inventariseren zijn opgesteld. Dit is voorgelegd aan een Klankbordgroep van LO-opleiders en docenten LO. Parallel daaraan is gekozen om het project vanuit een ecologisch psychologisch theoretisch kader uit te voeren, waarbij niet zozeer het waarnemen van de fouten in de technische uitvoering van de leerlingen (foutdetectie), maar het waarnemen van de mogelijkheden tot het geven van leerhulp (handelingsperspectief) centraal staat. Dit advies kwam uit de Klankbordgroep. Dit betekent dat we nu niet alleen meer ingaan op hoe goed docenten LO kunnen zien hoe goed een leerling een beweging uitvoert en op welk aspect van de beweging in gegaan moet worden om de leerling verder te helpen. Maar we gaan de bredere context van de LO les erbij betrekken en dus ook de docenten LO vragen wat zij denken wat het doel is voor de betreffende leerling en wat er nodig is om een stap richting dat doel te maken. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van beter leren bewegen, maar dus ook op het gebied van bijvoorbeeld beter samenwerken, meer vertrouwen in eigen kunnen krijgen, etc.

In het tweede half jaar stonden de voorbereidingen en het opstarten van het onderzoek in Project 1 centraal. Op vier scholen in primair en secundair onderwijs zijn videobeelden gemaakt van leerlingen die de wendsprong doen. Geschikte videobeelden zijn geselecteerd en geformeerd in stimulusmateriaal voor het onderzoek. Een gaze-tracker is aangeschaft en gebruiksklaar gemaakt.

Een voorbeeld van een proefpersoon die met de eye tracker op kijkt naar een leerling die de wendsprong maakt. Het oranje kruisje geeft aan waar de proefpersoon naar kijkt.

2020 was een moeilijk jaar om het onderzoeksproject te beginnen. De pandemie heeft vertragend gewerkt, vooral ook omdat we in de voorbereidingen sterk afhankelijk waren van deelname van scholen. Echter, de dataverzameling voor Project 1 kan nu van start, en het doel is om in 2021 hierin te versnellen, om een deel van de vertraging in te halen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: