Onderzoeksproject

Het adequaat feedback en betrouwbaar cijfers geven vereist een nauwkeurige waarneming van de bewegingsactiviteiten van leerlingen. Docenten en opleiders LO stellen de vraag in hoeverre docenten LO hiervoor daadwerkelijk perceptueel bekwaam genoeg zijn (er zijn gerede twijfels hierover); of er noodzaak is die perceptuele bekwaamheid te oefenen (nu is hoogstens sprake van naïef oefenen); en op welke wijze dat moet gebeuren (bij voorkeur zelfstandig). De huidige wetenschappelijke kennis is onvoldoende om deze praktijkvragen te beantwoorden. Er is dus nieuwe kennis nodig. Deze beogen we met dit onderzoeksproject te vergaren door het beantwoorden van drie onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen

PROJECT 1 – PERCEPTUELE BEKWAAMHEID IN KAART BRENGEN

In welke mate wordt de perceptuele bekwaamheid van docenten en studenten LO bepaald door:
a. de mate van beroepservaring, conceptuele kennis en/of de mate van ervaring in waarnemen en zelf uitvoeren van de vaardigheid?
b. de systematiek en consistentie van het kijkpatroon?

PROJECT 2 – DOELBEWUST OEFENEN DOOR DOCENTEN LO

In hoeverre wordt de perceptuele bekwaamheid van docenten LO bevorderd door doelbewust oefenen:
a. met modellering van kijkpatronen van experts?
b. door te variëren in het gezichtspunt van waaruit de activiteiten worden bekeken?
c. als docenten LO zelfcontrole hebben over de frequentie van oefenen, modellering en variatie in gezichtspunt?

PROJECT 3 – DOELBEWUST OEFENEN DOOR STUDENTEN LO

In hoeverre wordt de perceptuele bekwaamheid van studenten LO bevorderd door het doelbewust oefenen:
a. door vergroting van de conceptuele kennis?
b. door verbeteren van de bewegingsvaardigheden (van de studenten)?

PROJECT 4 – NIEUWE DIGITALE LEEROMGEVING

Het doel van dit project is een nieuwe digitale leeromgeving te ontwikkelen op basis van de opgedane kennis en nieuw verworven inzichten uit Projecten 1, 2, en 3.

%d bloggers liken dit: