Project 4 – Nieuwe digitale leeromgeving

In Project 4 worden de opgedane kennis en nieuw verworven inzichten toegepast in een nieuw te ontwikkelen digitale leeromgeving. Daarmee wordt aan de behoefte van veel docenten LO tegemoetgekomen om hun perceptuele bekwaamheid te vergroten. Voor het gebruik door docenten LO wordt de digitale leeromgeving ingericht op basis van nieuwe inzichten met betrekking tot effectiviteit van het gebruik van modellering, variatie en zelfcontrole zoals die voortkomen uit Project 1 en Project 2. Voor de opleidingen LO wordt het mogelijk gemaakt de digitale leeromgeving in te bedden in vakken waar het vermeerderen van conceptuele kennis
en/of eigen bewegings- en spelvaardigheden centraal staan. Dit gebeurt op basis van de bevindingen in Project 1 en Project 3. Daarnaast is er een wens het gebruik van de digitale leeromgeving te evalueren in vervolgonderzoek.

Doelen

Met de ontwikkeling van de digitale leeromgeving worden drie doelen nagestreefd:
• Het biedt huidige docenten LO een platform om hun perceptuele bekwaamheid zelfstandig verder te ontwikkelen;
• Het biedt opleiders LO een makkelijk in huidige vakken (of curriculum) in te passen platform om studenten LO een minimale perceptuele bekwaamheid op te laten doen;
• Het biedt het onderzoeksteam in het consortium de mogelijkheid relevante data te verzamelen uit ‘veldobservaties’ ten behoeve van vervolgonderzoek naar doelbewust oefenen van de perceptuele bekwaamheid in LO en aanverwante domeinen.

Verwachte start van dit project: januari 2023

%d bloggers liken dit: