Home

Een studie naar de

perceptuele bekwaamheid

van docenten in het

bewegingsonderwijs

Het oog van de meester refereert aan de perceptuele bekwaamheid of vaardigheid waarover docenten in het bewegingsonderwijs beschikken om nauwkeurig te observeren hoe leerlingen bewegingsactiviteiten uitvoeren. Een nauwkeurige observatie is een cruciale voorwaarde voor het geven van adequate leerhulp en/of betrouwbare cijfers. Het is een onmisbare schakel in het realiseren van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs.

Dit onderzoekproject beoogt nieuwe inzichten te verwerven over de mate en aard van perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs en over methoden van doelbewust oefenen die het voor studenten en docenten mogelijk maakt om het gewenste niveau van perceptuele bekwaamheid te bereiken. Deze inzichten worden geïmplementeerd in een nieuw te ontwikkelen digitale leeromgeving voor het oefenen van perceptuele bekwaamheid.

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door RAAK-PRO subsidie, toegekend door Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO.


Nieuws

LO docenten gezocht! Wil jij weten waar je naar kijkt tijdens het lesgeven?

Ben je benieuwd waar jij naar kijkt tijdens het lesgeven? Doe dan mee aan dit onderzoek en laat je kijkgedrag meten! We zijn op zoek naar: Wat houdt meedoen in? Je gaat lesgeven aan je eigen klas (1e of 2e leerjaar), op je eigen school. Tijdens het lesgeven krijg je een speciale bril op die…

LO docenten en studenten gezocht voor basketbal project

In navolging van het project over de wendsprong zijn we een nieuw project gestart dat gaat over basketbal. Want in basketbal heb je niet alleen met technische vaardigheden te maken maar ook met tactische vaardigheden. Spelers moeten met elkaar samenwerken. En dit vraagt wellicht een andere manier van kijken, dan naar een individuele activiteit als…

Metingen Project Wendsprong voltooid

Het is zover, we hebben alle metingen voor het project Wendsprong voltooid. Er hebben in totaal 174 proefpersonen aan dit onderzoek meegedaan. Dat waren LO docenten met 2-5 jaar werkervaring, LO docenten met meer dan 10 jaar werkervaring, 1e jaars LO studenten, 4e jaars LO studenten en turntrainers met meer dan 10 jaar werkervaring. Bedankt…

Voortgang van het onderzoeksproject na 1 jaar

Een jaar geleden zijn we officieel gestart met het onderzoeksproject Het oog van de meester. Het eerste half jaar stond in het teken van het opstarten van het project, een bezinning op het theoretisch kader en pilotwerk voor Project 1. Er is een selectie gemaakt van beweegactiviteiten, het type perceptueel oordeel dat deelnemers gaan geven,…

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.


Contact

Wilt u meer informatie over het onderzoeksproject? Wilt u zich opgeven als proefpersoon? Of heeft u een andere vraag? Neem contact op met het onderzoeksteam via onderstaand formulier.