LO docenten gezocht! Wil jij weten waar je naar kijkt tijdens het lesgeven?

Ben je benieuwd waar jij naar kijkt tijdens het lesgeven? Doe dan mee aan dit onderzoek en laat je kijkgedrag meten! We zijn op zoek naar: Wat houdt meedoen in? Je gaat lesgeven aan je eigen klas (1e of 2e leerjaar), op je eigen school. Tijdens het lesgeven krijg je een speciale bril op dieMeer lezen over “LO docenten gezocht! Wil jij weten waar je naar kijkt tijdens het lesgeven?”

LO docenten en studenten gezocht voor basketbal project

In navolging van het project over de wendsprong zijn we een nieuw project gestart dat gaat over basketbal. Want in basketbal heb je niet alleen met technische vaardigheden te maken maar ook met tactische vaardigheden. Spelers moeten met elkaar samenwerken. En dit vraagt wellicht een andere manier van kijken, dan naar een individuele activiteit alsMeer lezen over “LO docenten en studenten gezocht voor basketbal project”

Metingen Project Wendsprong voltooid

Het is zover, we hebben alle metingen voor het project Wendsprong voltooid. Er hebben in totaal 174 proefpersonen aan dit onderzoek meegedaan. Dat waren LO docenten met 2-5 jaar werkervaring, LO docenten met meer dan 10 jaar werkervaring, 1e jaars LO studenten, 4e jaars LO studenten en turntrainers met meer dan 10 jaar werkervaring. BedanktMeer lezen over “Metingen Project Wendsprong voltooid”

Voortgang van het onderzoeksproject na 1 jaar

Een jaar geleden zijn we officieel gestart met het onderzoeksproject Het oog van de meester. Het eerste half jaar stond in het teken van het opstarten van het project, een bezinning op het theoretisch kader en pilotwerk voor Project 1. Er is een selectie gemaakt van beweegactiviteiten, het type perceptueel oordeel dat deelnemers gaan geven,Meer lezen over “Voortgang van het onderzoeksproject na 1 jaar”

Gezocht: LO docenten en studenten en turncoaches

Het oog van de meester verwijst naar de vaardigheid waarover docenten in het bewegingsonderwijs beschikken om nauwkeurig te observeren hoe leerlingen bewegingsactiviteiten uitvoeren. Dit is een onmisbare schakel in het realiseren van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs. Een nauwkeurige observatie is een cruciale voorwaarde voor het geven van adequate leerhulp. In dit onderzoek gaan we kijken hoeMeer lezen over “Gezocht: LO docenten en studenten en turncoaches”

Sportknowhowxl: Moet en kán het oog van de gymdocent beter?

Op Sportknowhowxl is een artikel gepubliceerd over het onderzoeksproject Het oog van de meester. In het artikel wordt dr. John van der Kamp geïnterviewd en legt hij uit wat de aanleiding en het doel van het onderzoeksproject is. Lees het hele artikel op: https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/124893/

NOS: Gymdocenten worstelen met beoordeling: ‘Het is nattevingerwerk’

In dit artikel van de NOS (28 oktober 2020) wordt aandacht besteed aan gymdocenten die leerlingen beoordelen tijdens de gymlessen. Veel gymleraren worstelen met de manier waarop wordt beoordeeld. Een cijfer aan de gymprestatie hangen is heel lastig. Want wat is een 6,5 waard en wat een 7? Gymdocenten zeggen meer te willen focussen opMeer lezen over “NOS: Gymdocenten worstelen met beoordeling: ‘Het is nattevingerwerk’”

Gezocht: Docenten en opleiders LO voor klankbordgroep

Binnenkort zal de eerste klankbordgroep-bijeenkomst georganiseerd worden. In deze klankbordgroep zitten docenten LO en opleiders van de verschillende opleidingen LO in Nederland. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de docenten en opleiders LO gevraagd vanuit hun eigen perspectief en praktijkkennis mee te denken over het onderzoek, om zo deMeer lezen over “Gezocht: Docenten en opleiders LO voor klankbordgroep”

Officieel gestart

Vandaag is het onderzoeksproject Het Oog van de Meester officieel van start gegaan De komende vier jaar zal het onderzoeksteam hard werken om inzicht te krijgen in de perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs en in methoden van doelbewust oefenen die het voor studenten en docenten LO mogelijk maakt om hun perceptuele bekwaamheid teMeer lezen over “Officieel gestart”